Rzetelna wiedza jest podstawą odpowiedzialnych wyborów. Wspieramy Rodziców i Nauczycieli w świadomym wychowaniu Dzieci i Młodzieży

Co to znaczy, że edukacja seksualna powinna być rzetelna?

Oznacza to, że prezentowane młodzieży informacje powinny być pełne i zgodne ze stanem współczesnej udokumentowanej wiedzy naukowej – biologicznej, medycznej, seksuologicznej oraz psychologicznej i socjologicznej. Powinny ukazywać pozytywne i negatywne aspekty różnych zachowań i zjawisk związanych z seksualnością: różne aspekty dla zdrowia, rozwoju psychicznego i psychoseksualnego, realizowania zadań rozwojowych itd.

 

Co macie na myśli, mówiąc o edukacji neutralnej światopoglądowo?

Na lekcjach edukacji seksualnej w naszym rozumieniu miałaby być przekazywana rzetelna wiedza z różnych dyscyplin, jako że seksualność człowieka jest traktowana jako zjawisko interdyscyplinarne (biologia, psychologia, socjologia, seksuologia, medycyna). W zakresie kwestii etycznych związanych z seksualnością chcemy promować wartości wynikające z podstawowych praw człowieka oraz obowiązujących zasad życia społęcznego: postawę szacunku dla każdego człowieka, dbania o zdrowie własne oraz partnera oraz odpowiedzialności za własne wybory. Uważamy natomiast, że podczas tego typu zajęć nie powinno się propagować żadnego konkretnego światopoglądu, czy religii w kontekście dokonywania wyborów seksualnych. Chcemy, żeby każdy uczeń, bez względu na światopogląd i wyznanie miał możliwość skorzystania z prowadzonych zajęć. Nadrzędne jest bowiem prawo dziecka do edukacji wolnej od indoktrynacji oraz prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. W związku z tym nie skupiamy się, na wypracowaniu idei jednego, poprawnego stylu życia seksualnego, ale analizujemy możliwe skutki (pozytywne i negatywne) różnych decyzji podejmowanych przez różnych ludzi (np. im większa ilość partenrów seksualnych tym większe prawdopodobieństwo zarażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową; abstynencja bądź wierność jednemu partnerowi jako najlepszy sposób uniknięcia chorób przenoszonych drogą płciową).

 

Dlaczego edukacja seksualna miałaby być obowiązkowa?

Wychodzimy z założenia, że, jako niezwykle istotny obszar wiedzy, tematyka ta powinna być traktowana jak każdy inny przedmiot szkolny. Rzetelna edukacja seksualna powinna być więc według nas obowiązkowa. Dodatkowo, jedynie takie rozwiąznie zapewniłoby dostęp do wiedzy oraz pozytywnych wzorów (odpowiedzialność za siebie i drugiego, szacunek) dla młodzieży wychowującej się w rodzinach problemowych, przemocowych lub niewydolnych wychowawczo.

 

Jakie obszary wiedzy miałaby obejmować edukacja seksualna?

Na naszych zajęciach skupiamy się na takich kwestiach, jak: dojrzewanie, rozwój psychoseksualny, kompetencje służące budowaniu bezpiecznych relacji, odpowiedzialność za wybory związane z życiem seksualnym, metody antykoncepcji oraz planowania rodziny, ochrona przed chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz ochrona przed przemocą seksualną, wykorzystanie seksualne (również komercyjne: sponsoring), konsekwencje podjęcia niechcianych, wymuszonych kontaktów seksualnych.

 

Czy nie lepiej byłoby edukować dzieci w domu?

Edukacja seksualna jest procesem, który trwa praktycznie przez całę życie. Rola środowiska rodzinnego jest kluczowa w edukowaniu dzieci, jak i w kształtowaniu postaw, m.in. ogólnego stosunku dziecka do seksualności, sposobu rozumienia intymności, umiejętności samokontroli oraz zdolności do nawiązywania bliskich relacji. Byłoby wspaniale, gdyby wszyscy rodzice edukowali dzieci w zakresie wiedzy o seksualności człowieka w domu. Wielu rodziców rozmawia ze swoimi dziećmi na ten temat. Niestety trudno znaleźć rodziców, którzy nie będąc specjalistami, dysponowaliby w tej ciągle zmieniajacej się rzeczywistości aktualną wiedzą dotyczącą np. możliwych zagrożeń dla zdrowia i rozwoju seksualnego ich dzieci (wykorzystanie i przemoc seksualna; możliwe sposoby przenoszenia chorób; cyberseks), metod antykoncepcji oraz nowoczesnych metod planowania rodziny (np. babycomp, naprotechnologia). Edukacja seksualna to w naszym rozumieniu ma na celu uzupełnienie wiedzy młodzieży, ma być działaniem wspierającym rodziców. Nie chodzi więc o zastępowanie rodziców (to nie jest możliwe), ale uzupełnianie ich działań.

 

Boję się, że moje dziecko będzie edukowane bez mojej kontroli. Czy mogę sprawdzić, jaka wiedza będzie mu przekazywana mojemu dziecku na tego typu zajęciach?

Tak jak w przypadku każdego przedmiotu, program zajęć powinien być jawny, a rodzic powinien mieć pełne prawo skonsultowania się z osobami prowadzącymi zajęcia  i otrzymania odpowiedzi na swoje pytania lub wątpliwości.

 

Czy wprowadzenie takiej edukacji nie spowoduje zbyt wczesnego rozbudzenia seksualności u mojego dziecka?

Badania Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że jest wręcz odwrotnie. Dokonany przegląd wyników trzydziestu pięciu badań (1994) z różnych krajów wykazał, iż wprowadzenie programów edukacji seksualnej do szkół często opóźnia lub zmniejsza aktywność seksualną młodzieży .

Odpowiednio prowadzona edukacja seksualna powinna być dobrze dobrana do wieku odbiorcy i podążać za rozwojem dziecka, nie wyprzedzając go.  Prezentowane treści powinny być  przedstawione w sposób zrozumiały i adekwatny. Należy pamiętać, że okres dojrzewania jest czasem, w którym rozwija się seksualność młodego człowieka, przechodzi on przez bardzo wiele zmian związanych nie tylko z tą sferą. Prawidłowo prowadzona edukacja nie będzie stanowiła zagrożenia, lecz pomoże w przejściu przez ten niełatwy czas. Nie mówienie o seksualności nie sprawi, że ta sfera zniknie.

My zajmujemy się edukacją młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym (16-19lat), planujemy stworzenie programu dla młodzieży gimnazjalnej.