Rzetelna wiedza jest podstawą odpowiedzialnych wyborów. Wspieramy Rodziców i Nauczycieli w świadomym wychowaniu Dzieci i Młodzieży

Działania realizowane w ramach Projektu Nawigator - Edukacja Seksualna, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Młodzież w Działaniu (maj 2012 - kwiecień 2013):

Za nami:

 1. Nawiązanie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie

 2. Zakup literatury i materiałów dydaktycznych, dokształacanie się

 3. Rekrutacja 8 wspaniałych wolontariuszy do współpracy przy projekcie ;)

 4. Tworzenie strony internetowej Nawigator - Edukacja Seksualna

 5. Nawiązanie współpracy z Instytutem Psychologii Stosowanej UJ w celu zorganizowania konferencji na temat wychowania seksualnego
 6. Tworzenie scenariuszy zajęć oraz dopracowanie ankiety do badania potrzeb szkoleniowych
 7. Organizacja i udział w szkoleniach ze specjalistami (szkolili nas: p. Daria Drab z Fundacji Dzieci Niczyje; p.Wiesław Sokoluk, seksuolog, wychowawca, terapeuta).
 8. Organizacja konferencji "Wychowanie Seksualne - czyli skąd się bierze bocian?" 16 marca 2013 (o szansach i zagrożeniach wynikających z wpływu rodziny, szkoły, mediów i rówieśników na rozwój i funkcjonowanie seksualne dzieci i młodzieży.
 9. Petycja - stworzyliśmy petycję mającą na celu mobilizację władz Małopolski do zadbania o rzetelną, obowiązkową i światopoglądowo neutralną edukację seksualną młodzieży. Spotkała się ona ze sporym zainteresowaniem. Niestety, nie brakuje też reakcji skrajnie nieprzychylnych. Więcej informacji w zakładce Petycja, która powstanie niebawem. Petycja spotkała się z odmowną decyzją Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Obecnie:

 1. Realizacja 20 warsztatów dla młodzieży (2x45min; tematy realizowane na podstawie ankiety badajacej wiedzę uczniów: dojrzewanie; relacje; ciąża; antykoncepcja; choroby przenoszone drogą płciową; przemoc seksualna)

  • Liceum Ogólnokszatłcące nr 3 w Krakowie - 8 warsztatów;

  • Liceum Ogólnokształcące nr10 w Krakowie - 6 warsztatów;

  • Liceum Ogólnokształcące nr11 w Krakowie - 4 warsztaty;

 2. Tworzenie bazy danych - chcemy w jednym miejscu zgromadzić kontakty do osób i instytucji działających na rzecz zdrowia seksualnego - zapraszamy do rejestrowania się w naszej bazie! Celem jest ułatwienie osobom poszukującym informacji lub pomocy dotarcia do miejsc i osób oferujących profesjonalną pomoc/radę i rzetelne informacje z zakresu życia seksualnego człowieka

 

Działania zrealizowane przez nieformalną grupę edukatorów seksualnych NAWIGATOR (listopad 2010 - kwiecień 2012):

 • uzyskanie od FALOCHRONU - Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole patronatu nad działaniami nieformalnej grupy edukatorów seksualnych NAWIGATOR

 • stworzenie programu warsztatów z zakresu edukacji seksualnej

 • stworzenie ankiety do badania potrzeb szkoleniowych

 • nawiązanie kontaktu z wybranymi liceami w Krakowie

 • pilotażowa seria 6 warsztatów dla młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Krakowie

 • warsztat dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (Gimnazjum Specjalne nr 59 Filia nr 2), w Krakowie (tematyka: antykoncepcja oraz profilaktyka przemocy seksualnej)

 • warsztaty realizowane w Oławie, dla wychowanków MOPSu (tematyka: fizjologia seksualności człowieka; antykoncepcja; profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową oraz profilaktyka przemocy seksualnej oraz trening budowania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych)