Rzetelna wiedza jest podstawą odpowiedzialnych wyborów. Wspieramy Rodziców i Nauczycieli w świadomym wychowaniu Dzieci i Młodzieży

Zajęliśmy się kwestią edukacji seksualnej, ponieważ:

  1. Światowa Organizacja Zdrowia od lat zachęca do wprowadzenia edukacji seksualnej w szkołach, aby pomóc młodym ludziom w podejmowaniu świadomych decyzji związanych z życiem seksualnym.
  2. Brak podstawowej wiedzy związanej z życiem seksualnym powoduje wiele problemów osobistych, a także społecznych. Według GUS, co roku ponad 20 tysięcy nastolatek zostaje matkami. To jeden z najwyższych wskaźników urodzeń wśród nieletnich w Europie. Nie zmieni się to bez rzetelnej edukacji seksualnej w szkołach.
  3. Andrzej Depko z Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego ocenił, że polska młodzież nie zdaje sobie sprawy z wagi emocjonalnych aspektów życia seksualnego. Młodzież często czerpie wiedzę dotyczącą seksualności z pornografii, co wypacza obraz życia seksualnego oraz kształtuje wiele fałszywych przekonań. Brak edukacji seksualnej w Polsce oznacza także zwiększone ryzyko związane z chorobami przenoszonymi drogą płciową. Młode osoby podejmujące współżycie nie mają wystarczającej wiedzy na temat sposobów zabezpieczania się przed nimi.
  4. Rzetelna wiedza dotycząca rozwoju seksualnego jest podstawą profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych. Zajęcia z edukacji seksualnej są okazją do obalenia wielu mitów i wyjaśnienia wątpliwości. Mogą pomóc młodym ludziom zrozumieć i zaakceptować zachodzące w nich procesy fizjologiczne i psychiczne, a także rozwijać umiejętność budowania satysfakcjonujących związków. Wiedza o własnej seksualności jest niezwykle ważna zarówno dla ochrony przed wykorzystaniem i przemocą seksualną, jak i dla jakości życia człowieka. Jest elementem budowania bezpieczeństwa, również w szkole, co wpisuje się w działania FALOCHRONU - Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole, z którą współpracujemy.
  5. Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON, przekonuje o konieczności wprowadzenia powszechnej, rzetelnej oraz neutralnej światopoglądowo edukacji seksualnej. Powinna ona zawierać wszystkie ważne tematy: dojrzewanie dziewcząt i chłopców, wiedza o asertywności seksualnej, nowoczesne środki antykoncepcyjne, profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową oraz prewencja przemocy seksualnej.
  6. Chcemy rozpocząć pozytywne zmiany w zakresie rzetelności edukacji seksualnej na terenie Małopolski i w całym kraju.