Rzetelna wiedza jest podstawą odpowiedzialnych wyborów. Wspieramy Rodziców i Nauczycieli w świadomym wychowaniu Dzieci i Młodzieży
Dodaj kontakt
do naszej bazy

Baza kontaktów

Zapraszamy wszystkie instutucje oraz osoby prywatne związane z edukacją seksualną do wpisywania się
do naszej bazy danych.

Baza będzie źródłem informacji zarówno dla osób szukających informacji lub wsparcia, jak również platformą do wymiany kontaktów i zawiązywania współpracy pomiędzy specjalistami z dziedziny edukacji seksualnej.

Informujemy, że wpisy podlegają moderacji.

NAWIGATOR - Edukacja Seksualna / Kraków, Małopolska

zakres dzialania: edukacja, zmiany społeczne | adres email: kontakt@edukacjaseksualna.edu.pl | strona www: www.edukacjaseksualna.edu.pl

Zajmujemy się organizacją i prowadzeniem warsztatów dla młodzieży z zakresu podstawowej wiedzy dotyczącej szeroko pojętej seksualności człowieka. Obecnie realizujemy projekt w ramach programu Młodzież w Działaniu, o którym można przeczytać na naszej stronie.

O TYM SIĘ MÓWI - Stowarzyszenie na rzecz wspierania rozwoju psychoseksualnego / Pruszcz Gdański, pomorskie

zakres dzialania: edukacja | adres email: aleksandra_guzik@wp.pl | strona www: w przygotowaniu

a) Pedagogizacja rodziców w zakresie oddziaływań wychowawczych zmierzających do ukształtowania u ich dzieci pożądanych postaw wobec własnej płciowości i seksualności; (b) Wpajanie dzieciom i dorosłym norm etycznych, kształtowanie postaw, uczenie umiejętności wartościowania postaw i zachowań innych ludzi; (c) Dostarczanie młodzieży informacji z zakresu biologii człowieka, psychologii, socjologii i prawa, które są niezbędne do przejawiania prawidłowych zachowań seksualnych.

Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki i Edukacji Seksualnej TUMA / Starogard Gdański, Pomorskie

zakres dzialania: edukacja, zdrowie | adres email: StowarzyszenieTuma@gmail.com | strona www: www.tuma.pl

Działanie na rzecz poszerzania i upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat seksualności oraz zdrowia seksualnego.

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS / Kraków

zakres dzialania: edukacja, zdrowie | adres email: jedenswiat.krakow@gmail.com | strona www: https://www.facebook.com/StowarzyszenieJedenSwiat

Wsparcie, poradnictwo, profilaktyka i edukacja na temat HIV/AIDS, STIs i problematyki związanej pośrednio z zakażeniami HIV.

Dodaj kontakt
do naszej bazy