Rzetelna wiedza jest podstawą odpowiedzialnych wyborów. Wspieramy Rodziców i Nauczycieli w świadomym wychowaniu Dzieci i Młodzieży

 

Działania w ramach projektu NAWIGATOR
w latach 2012-2013 finansowała Unia Europejska
z funduszy Programu Młodzież w Działaniu

rzetelna wiedza = odpowiedzialny wybór

W trakcie trwania projektu, tzn. od maja 2012 do kwietnia 2013, pracowaliśmy nad następującymi sprawami:

  1. WARSZTATY - 20 autorskich warsztatów z zakresu edukacji seksualnej (2x45min) dla licealistów, poprzedzonych badaniem potrzeb szkoleniowych i zakończonych ewaluacją
  2. KONFERENCJA - 16 marca 2013 odbyła się konferencja pod hasłem "Wychowanie Seksualne - czyli skąd się bierze bocian?" (o szansach i zagrożeniach wynikających z wpływu rodziny, szkoły, rówieśników oraz mediów na rozwój i funkcjonowanie seksualne dzieci i młodzieży; szczegóły w zakładce konferencja) Dziękujemy Wszystkim
    przybyłym za udział i inspirującą dyskusję. 
    Na podsumowanie konferencji pojawiła się publikacja książkowa. Zainteresowanych prosimy o kontakt.
  3. PETYCJA -stworzyliśmy petycję mającą na celu mobilizację władz Małopolski do zadbania o rzetelną, obowiązkową i światopoglądowo neutralną edukację seksualną młodzieży. Spotkała się ona ze sporym zainteresowaniem. Nie brakowało też reakcji skrajnie nieprzychylnych. Petycja spotkała się z odmowną decyzją Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa
  4. BAZA DANYCH - chcieliśmy w jednym miejscu zgromadzić kontakty do osób i instytucji działających na rzecz zdrowia seksualnego. Inicjatywa nie spotkała się jednak z zainteresowaniem powyższej społeczności.

Tutaj znajdziesz: